Vapenskåp lagar

De regler som finns angående vapenskåp just nu är att omslutande delar ska bestå av minst fyra mm stålplåt, fogar och liknande ska ha samma motståndskraft som resten av skåpet, det ska vara minst tre riktningar på låskolvarna, låsmekanismen ska vara borrskyddad, det ska finnas skydd mot sprängning och liknande. Skåpet ska vara förankrat i byggnadsstommen om det väger under 150 kg eller i vikter som gör att det väger mer än 150 kg.